NAJČEŠĆE KORIŠĆENI BODOVI

To je skupina bodova koji imaju jasno određene zadatke iako nam se katkad čine pomalo složenim, a katkad i suvišnim. No svaki od njih se odlikuje nečim osobenim i samostalnim, a svi zajedno tvore većinu fantazija bodova ili se sami razvijaju na njihovoj osnovi. No neosporno zaslužuju da budu pomenuti

Dvostruko prebacivanje na licu kao i na naličju izvodi se tako da se prva petlja prenese Ne radeći je, drugu i treću se isplete zajedno pa se ranije preneta, a ne upletena petlja prebaci preko njih.

Navijutak

Navijutkom se, u toku rada, dodaje jedna između druge dve petlje i to da bi se pletivo proširilo ili da bismo dobili posebne ukrasne motive. Prav navijutak se radi na sledeći način: kada se isplete jedna prava petlja, vuna se prebaci ispred rada i nabaci na iglu pa potisne iza rada, a zatim nastavi pletenje pravim bodom. Nit koja je ostala na igli je navijutak koji će se u idućem redu uplesti sasvim obično.

Pletenje Navijutak i obrnuti navijutak

 

Obrnut navijutak

Kada se uradi jedna petlja obrnuto, vuna će se omotati oko igle odozgo nadole i postaviti ispred rada, tako da se može nastaviti obično pletenje obrnutog boda. Nit koja je ostala na igli je obrnut navijutak.

Pletenje Navijutak i obrnuti navijutak 2

Preneta petlja

To je petlja koja se prenese sa leve na desnu iglu, ne radeći je, a zahvatajući je kao da hoćemo da je radimo obrnuto. Razlika između »prave prenete petlje» i obrnute prenete petlje prema tome, sastoji se samo u položaju niti, to jest stoji li nit ispred ili iza rada kako to nalažu dva osnovna boda.

Preneta petlja

Prebacivanje

Petlja se prebacuje prilikom sužavanja pletiva, a i kad se rade fantazija bodovi. Jedna petlja se prenese na lice, druga se isplete, pa se levom iglom zahvati preneta petlja, ne radeći je i prebaci se preko nje, prešavši preko vrha desne igle. Postupak je isti i kod obrnute prebačene petlje.

Pletenje - Prebacivanje petlje

Ukršten bod

Ovaj bod se primenjuje naročito prilikom izrade motiva sa pletenicama. Bod ukršten pravo radi se na sledeći način: ako je ukrštanje levo (kao na fotografiji) radi se uvlačeći desnu iglu u nit ispred druge petlje koja stoji na levoj igli, prolazeći iza prve petlje i radeći je pravo. Zatim se prva petlja radi obično pravo i tada se obe petlje prenesu na desnu iglu.

Kod boda ukrštenog desno, isplesti prethodno drugu petlju, zahvatajući je sa prednje strane i ne prenositi je sa leve na desnu iglu, zatim isplesti prvu petlju i tek tada obe petlje preneti na desnu iglu.

Pletenje - Ukršten bod

Bod ukršten obrnuto

Mnogo je lakši: desna igla se uvuče u nit ispred druge petlje koja se nalazi na levoj igli, prolazeći ispred prve petlje, zatim se radi obrnuto i ona, i obe petlje skinu se zajedno sa leve igle.

Pletenje - Bod ukršten obrnuto

Dvostruki bod

Radi sa obični pravi Bod ali ulazeći iglom u petlju iz prethodnog reda koja se nalazi ispod petlje na igli. Koristi se prilikom izrade osobenih ukrasnih motiva.

Pletenje - dvostruki bod