Heklani radovi i u kuhinjskim krpama

Ove neobične i veoma lepe heklane kuhinjske krpice za hvatanje vrelog posuđa plod su jednostavne, ali vešto osmišljene igre dodavanja.Heklane kuhinjske krpe


Najpre se uradi deset petlji lančića i zatvori se krug polustubićem bez navijutka, a osim toga se urade i dve petlje lančića.

I red: uradi se 10 stubića sa navijutkom iznad kruga od petlji lančića.

II red: iznad svakog stubića sa navijutkom urade se dva stubića sa navijutkom.

III red: u sredinu između dva stubića sa navijutkom, urade se 4 stubića sa navijutkom.

IV red: u sredinu između četiri stubića sa navijutkom uradi se 6 stubića sa navijutkom.

V red: u sredinu od šest stubića sa navijutkom, uradi se 8 stubića sa navijutkom.

VI red: u sredinu između osam stubića sa navijutkom.

 


Svaka krpa se završava obrubom, rađenim bodom raka. Važno je da se uvek svaki red završi polustubićem bez navijutka, posle čega se urade još i 2 petlje lančića. U sredini krpe se sašije jedna irska ružice koja je posebno heklana.

Ako su vam potrebna pojašnjenja oko izrade lančića i stubića možete ih pronaći u našoj školi heklanja.

Vaša Hekloteka